HOME   |   ABOUT   |  LOCATIONS

LIVE   |   GIVE   |  CONTACT

HOME   |   ABOUT   |  LOCATIONS

LIVE   |   GIVE   |  CONTACT

Onze Missie

Stichting Capitol Worship Centre heeft vanuit Christelijk oogpunt een aantal doelen gesteld. De bevordering van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus zoals duidelijk bevolen in de Heilige Schrift en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting wil een leidend voorbeeld zijn in Nederland in het ontwikkelen van een blijvende oplossing tot het terugdringen van armoede en het beste uit ieder persoon te halen.

Bestuur van de stichting

Voorzitter: Mevr. M.C.E. Besselink-Koopman
Penningmeester: Mevr. K.J. McGuicken
Secretaris: Mevr. M. Voordouw

Het Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door morele, geestelijke, menselijke, technische, educatieve, materiële en financiële steun te geven aan kerken en individuen die werken aan de voortgang van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus.

Een speerpunt hierin is het terugdringen van armoede doormiddel van het opzetten van schuldhulpverlening/ budgetcoaching. De stichting biedt hierin een totaalpakket aan door concrete hulp op drie (probleem) gebieden in een traject namelijk:
 • Aanbieden van gespecialiseerde kennis om direct orde op zaken te stellen in acute problemen op het gebied van financiën en administratie
 • Aanbieden van counseling. Aan de onstane problemen ligt vaak een oorzaak aan geestelijke problemen ten grondslag
 • Het aanbieden van coaching door professionals / ervaringsdeskundigen om competenties te ontwikkelen of te begeleiden om (weer) zelfredzaamheid van de client te bereiken
Onze doelstellingen
Daarnaast heeft Stichting Capitol Worship Centre een aantal (hoofd) doelstellingen :
 • Het trainen en toerusten van christelijke leiders
 • Het oprichten en opbouwen van apostolische leiders
 • Het ondersteunen van evangelisatie en zendingswerk
 • ​Het bieden van pastorale zorg
 • ​​Liefdadigheid in de vorm van het versturen/ geven van levensmiddelen
 • ​Bieden van financiele en/of materiele hulp uit een oogpunt van christelijke naastenliefde

Ons beloningsbeleid

BELONINGSBELEID
Bestuursleden van Stichting Capitol Worship Centre vervullen hun taken op vrijwillige basis. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers van Stichting Capitol Worship Centre kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de regels van de belastingdienst.
ANBI STATUS
U kunt Stichting Capitol Worship Centre steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken.

Stichting Capitol Worship Centre heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking.
FINANCIEN
De stichting beoogt gelden te krijgen door middel van:
 • bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
 • bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is
 • ​subsidies
 • erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
 • ​opbrengsten van activiteiten van de stichting, en
 • ​​alle andere baten
De stichting bouwt hiermee vermogen op om zich zelf te kunnen onderhouden.

Jaarcijfers

2018
Saldo baten 31-12-2018: €527,99
Giften: €24.244,16
Lasten: €24.624,82
Saldo baten 31-12-2019: €143.33
2019
Saldo baten 31-12-2019: €143,33
Giften: €30.175,10
Lasten: €26.685,00
Saldo baten 31-12-2020: €3.637,43
2020
Saldo baten 31-12-2020: €3.637,43
Giften: €20.113,54
Lasten: €19.908,08
Saldo baten 31-12-2021: €3.841,96

Contact Information

T: 06 12194290
E: admin@capitolworshipcentre.org

Our main meetings are currently being held in The Hague, Netherlands, every 2nd and 4th Saturday of the month at 19:00. 
Address: Esdoornstraat 3A, Rijswijk.

Join us every Wednesday for an encouraging message during #cyberwednesday on our Facebook page.

Important Links

Share this with your friends:

ANBI Information

Stichting Capitol Worship Centre
Pashegge 7, 7103 BL Winterswijk

IBAN: NL61ABNA0591333481
KvK: 08095289
RSIN: 8096.40.181

All gifts are tax-deductible.
Capitol Worship Centre  |  Copyright © 2023  |  All Rights Reserved